Talkootervehdys kansanedustaja Kai Mykkäseltä

Purojen ja jokien kunnostaminen on saanut lisävauhtia viime vuosina. Edellisessä hallituksessa ministerinä toiminut ja nykyinen kansanedustaja Kai Mykkänen oli kunnostamassa puroja jo 90-luvulla.

 

Kai Mykkänen, minkälainen suhde sinulla on luontoon ja virtaaviin vesiin? Olet ollut mukana ympäristöyhdistystoiminnassa.
– Innostuin vaikuttamisesta lukiolaisena Laajalahden luonnonsuojelualueen pelastamisen kautta. Pian olin mukana myös purokunnostuksissa. Metsät ovat henkireikä ja virtavesien solina ja kalojen liikehdintä kirsikka kakun päällä, jos näin itsekkäästi ajattelee.

Nettikokoinen_KAI_MYKKANEN_150917_049

Mitkä eduskunnassa päätettävät vesi- ja kala-asiat tulisi mielestäsi olla keskeisimpiä alkavalla hallituskaudella?
– Saimme viime vuonna selvityksen pienten, ns. tippavoimalaitosten saattamisesta normaalien kalatalousvelvoitteiden piiriin. Sen pohjalta pitäisi säätää velvoitteet, jotka johtaisivat toimiviin kalateihin tai eliöiden kulkuesteen purkuun näissä pienissä, sähköjärjestelmälle lähes merkityksettömissä kohteissa. Tärkeää olisi luoda lannalle ja muulle maatalouden sivubiomassalle toimiva kiertotalousmarkkina uusiolannoitteeksi ja biokaasutukseen. Sitä kautta näitä massoja ei enää tarvitsisi ylilevittää pelloille, joilta ne valuvat vesistöihin.

Olit mukana kunnostamassa puroja jo 90-luvulla. Minkälaisia toimenpiteitä teitte tuolloin?
– Rakennettiin uusia soraikkoja ja kuohkeutettiin vanhoja lapioilla. Palautettiin myös uomaa muun muassa Nuuksion Pitkäjärveen laskevalla purolla.

Minkälaisia terveisiä toivotat talkoolaisille ja virtavesikunnostajille?
– Muistot tulevat olemaan kultaisia, vaikka hikoillessa tuntuisi arkiselta.

 

Virhon talkookalenteri vuodella 2019 on nähtävissä täällä

You may also like...