Lukupuro

 

Lukupuro on Espoon Keskuspuistosta ja Suurpellon alueelta alkunsa saava kaupunkipuro. Vesistö laskee Gräsanojana mereen Haukilahdessa. Lukupurossa oleva pato estää toistaiseksi meritaimenten nousun ylävirtaan Suurpellon alueelle.

Meritaimen on palautettu vesistöön 2000-luvulla tehdyillä mäti- ja pienpoikasistutuksilla. Viimeiset istutukset tehtiin vuonna 2012.

Lukupuroa on kunnostettu talkoovoimin vuodesta 2014 alkaen. Ojaksi kaivettuun purouomaan on lisätty talkoissa vuosittain noin 40 tonnia soraa ja kiviä, joilla on parannettu kalojen ja muiden vesieliöiden elinympäristöä. Espoon ympäristökeskus on kustantanut vuosittain talkoissa tarvittavan kiviaineksen ja eväät.

Virtavesien hoitoyhdistyksen yhdessä Espoon ympäristökeskuksen ja kalastusalueen kanssa järjestämissä talkoissa on ollut runsas osanotto. Vuonna 2016 talkoopäivään osallistui yli 50 ihmistä.

Teksti ja kuva: Aki Janatuinen