Näsijärvi-Ruovesi

Virtavesien hoitoyhdistyksellä on Näsijärven ja Ruoveden alueella toimenpiteiden kohteena yhteensä 5 virtavettä, joissa on tehty kalataloudellisia kunnostuksia, koekalastuksia, istutuksia sekä vaellusesteiden poistoja.

Pääkohteellamme Ruovedellä on tehty kunnostuksia usean vuoden ajan ja taimenkanta on kehittynyt hyvään suuntaan. Näsijärven lohikalayhdistys on tukenut kohteen kivi- ja sorahankintoja vuosien ajan.

Eteläisin, pienin ja ainoa julkinen kohteemme on Tampereella sijaitseva Halimasjärven laskupuro, jossa olemme tehneet pienimuotoisia kalataloudellisia kunnostuksia sekä istuttaneet taimenen mätiä kahden vuoden ajan.

Uusin kohteemme on Ruovedellä sijaitseva lähdepitoinen vesistö, johon myös olemme istuttaneet taimenen mätiä kahden vuoden ajan. Puro on hyvin luonnontilainen ja siellä ei ole tarpeen tehdä suuria kunnostustöitä. Koskialueiden soraistaminen on tärkein tuleva toimenpide vesistössä, sillä soraa koskista ei juurikaan löydy.

Toimintamme Pirkanmaalla perustuu vapaaehtoistyöhön ja otamme mielellämme lisää vapaaehtoisia toimintaamme tekemään seurantaa puroilla sekä osallistumaan kunnostuksiin.

Teksti ja kuvat: Tuomas Rinne
Sähköpostiosoite: tuomas.juhana.rinne@gmail.com