Näsijärven vedet

 

Toiminnan tavoitteena on parantaa taimenkantojen tilaa Näsijärven valuma-alueella. Kunnostustyöt vapaaehtoisvoimin on jo aloitettu puroissa, sisältäen kutusoraikkojen puhdistusta, kohteiden kartoitusta, mätirasiaistutusten avustamista sekä paikallisten kalastajien konsultointia. Toiminnan kohteina on useita virtavesiä Näsijärven sekä yläpuolisen Ruovesi-Kuoreveden alueella. Toiminnan saamat varat käytetään konetyöhön, soran hankintaan, matkoihin sekä sähkökoekalastuksiin. Toiminnan tavoitteena on myös inventointien kautta löytää lisää potentiaalisia virtavesikohteita sekä kartoittaa kriittisiä vaellusesteitä virtavesissä.

Toiminta toteutetaan sähkökoekalastuksia lukuun ottamatta vapaaehtoisvoimin. Mukana toiminnassa on kymmeniä vapaaehtoisia.

Kunnostuksista Näsijärven alueella vastaa Tuomas Rinne

tuomas.juhana.rinne@gmail.com

 

Teksti ja kuvat: Tuomas Rinne