Erkylänlukkojenpuro

Erkylänlukkojenpuro on Vantaanjoen monihaarainen sivupuro, jonka Erkylänlukkojen lähteistä vetensä saavat haarat sijaitsevat Hyvinkään, Hausjärven ja Riihimäen alueella. Pääuoman ja sivuhaarojen yhteispituus on n. 8 kilometriä.

 

ei kuvaa

 

Virtavesien hoitoyhdistys on ryhtynyt vuonna 2002 meritaimenen kotiuttamiseen Erkylänlukkojenpuroon istuttamalla puroon meritaimenen pienpoikasia. Kotiutusistutusten lisäksi on tarkoitus kunnostaa puron pääuoma ja sivu-uomat kutu- ja poikastuotantokelpoisiksi meritaimenille.

Syksyllä 2006 ryhdyttiin maanomistajien luvalla puron pääuoman kunnostuksiin molemmin puolin Monninlinjan tietä. Tien yläpuolella (lähellä Koivuojan taloa) kivettiin ja soraistettiin puroa n. 200 metrin matkalla ja tien alapuolella n. 700 metrin matkalla. Kunnostustyö tehtiin Hämeen- ja Uudenmaan TE-keskusten rahoittamana. Puron kunnostuksia jatketaan vuonna 2007 Monninlinjan tien alapuolisella osuudella suorittamalla vuonna 2006 kesken jääneet vähäiset soraistukset loppuun ja mahdollisesti kunnostamalla Isoverinhaaran alapää n. 200 metrin matkalta. Vuoden 2007 varsinainen kunnostusalue on puron alapäässä Riihimäen kaupungin alueella, jossa puroa kivetään ja soraistetaan noin kilometrin matkalla Riihimäen ja Hausjärven rajalta Vantaanjoen pääuomaan.

Syksyllä 2006 havaittiin Erkylänlukkojenpurossa kutupuuhissa olleita taimenia. Useimmat havaitut taimenet olivat pituudeltaan 30…35 cm, mutta purossa nähtiin pari kertaa myös yli 60 cm pituisia taimenia. Tällaiset n. 3 kg painoiset taimenet ovat jokseenkin varmasti tehneet merivaelluksen, jolloin niitä kutsutaan meritaimeniksi. Yksi tällainen yli 60 cm pituinen taimen nähtiin Monninlinjan tien yläpuolella olevalla puro-osuudella (lähellä Koivuojan taloa), jonka leveys on vain n. 30 cm ja syvyys 5…20 cm. Tämä on osoitus isojenkin taimenien pyrkimisestä kutemaan hyvinkin pieniin puroihin, joihin ne ovat leimautuneet.

 

Teksti ja kuvat: Kari Stenholm