Mankinjoen vesistö

Mankinjoen vesistössä on säilynyt geneettisesti alkuperäinen taimenkanta.

Virtavesien hoitoyhditys on kunnostanut Mankinjoen vesistössä, Gumbölenjoen haarassa sijaitsevaa Karhusuonpuroa yhdessä Espoon ympäristöyhdistyksen kanssa. Tulokset ovat olleet rohkaisevia: syksyllä 2017 Karhusuonpuroon nousi muutamia suuria merivaelluksen tehneitä taimenia kudulle, ja poikasia on löytynyt kesän 2018 kuivuudesta huolimatta runsaasti.