Rahankeräyslupa

Keräyslupanumero: RA/2021/60, myönnetty 21.1.2021 (Poliisihallitus)

Luvan saaja: Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry, Vårdförening för strömvatten rf (1505322-8)

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Virtavesien, eli purojen ja jokien kunnostus Suomessa. Varat käytetään kunnostusmateriaalien (kivien, soran ym. kunnostusmateriaalien hankintaan), virtavesissä olevien patojen purkamiseen, työkoneiden vuokra- ja koneiden alihankintakuluihin, kunnostusten selvitys-, suunnittelu- ja ohjauskuluihin sekä kalojen mädin tai poikasten istutus- tai siirtoistutuskuluihin.

Rahankeräystili: Länsi-Uudenmaan Säästöpankki (LUSP) ITELFIHH FI50 4006 0010 4369 27 (Rahankeräysluvan muuttaminen, Poliisihallitus päätös 19.3.2021)