Kylmäoja

Kylmäojan kerää vetensä kolmen latvapuron kautta. Pienivirtainen pohjoishaara, sekä suurempi itäinen haara, Ilolanoja, saavat molemmat alkunsa Maantiekylästä. Ilolanoja latvat jatkuvat kulomäentien teollisuusalueelle keräten vesiään  Kulomäentien molemmin puolin ojittetulta alueelta, vesiä valuu myös Isoniityn ojitetulta alueelta. Ilolanoja kärsii raskaasta kiintoaineskuormasta, joka on luultavasti peräisin Jusslan teollisuusalueen maankäytöstä.

Humuspitoisen Kylmäojan pääuoman (vas.) ja kiintoaineskuormituksesta kärsivän Ilolanojan yhtymäkohta alavirrasta.

Pohjoinen latvahaara  kulkee Jusslan teollistuusalueelta läpi Kylmäojan omakotialueen.  Pienessä pohjoishaarassa esiinty ja lisääntyy paikallista taimenta.

Kolmas ja kaikista eniten huomiota herättänyt haara tulee Helsinki–Vantaan lehtokentältä. Tästä haarasta valuvat hajuhaittoja aiheuttavat jäänestoaineet puroon.

Näiden kolmen puron vedet saavat aikaan suurimman osan Kylmäojan virtaamasta. Ristipurossa Simonkylänpuistossa oli ennen pato jolla saatiin aikaiseksi puistoon tehty lampi. Nykyisin pato on korvattu kuohuvalla tekokoskella jonka toteutti Uudenmaan ympäristökeskus.

Puro jatkaa matkaansa kohti Keravanjokea Simonlaakson ja Ruskeasannan omakotialueiden väliin jäävällä viherkaistaleella. Läntisen valkoisenlähteen tien ja Koisotien välistä löytyy toinen padottu puistolammikko. Tämänkin lammikon vanha pato korvattiin tekokoskella.

Lammikon jälkeen puro kulkee Tikkurilan ja Koivuhakan välistä kohti Viertolaa ja Keravanjokea.

Kylmäoja on Vantaan kaupungin purotalkkarihankkeen pilottikohde, ja purossa on suoritettu kalataloudellisia kunnostuksia aktiivisesti vuodesta 2015 lähtien.

ei kuvaa

Lähde: Vantaa suunnittelee ja rakentaa 2008

JMS