Karkkilan Pitkälänkoskea elvytetään

Karkkilan Pitkälänkoski on kunnostamisen kohteena 24-25.8.2020. Toimenpiteinä ovat mm. seuraavat:

-Kosken alaosan alivirtaamalla kuiville jäävät sivu-uomat vesitetään (ne ovat parhaita kalanpoikasten kasvualuetta).

-Kutusoraa lisätään kuorma-autolasteittain.

-Toisin kuin Maijalankoskeen, emme tee Pitkälään varsinaisia harjuksen kutupaikkoja, mutta koskessa on jo tiettyjä kohtia, joissa harrikutu jo mahdollista. Lisäksi osa tuotavasta kutusorasta on sellaista kalibeeriä (n 16 mm) että kelpaa harjukselle.

-Koskessa on pitkiä pätkiä, joissa näillä vesillä syvin kohta on vain polveen. Luonnolliseen koskeen kuuluu syvyysvaihtelut ja myös ison kalan poterot, joita tehdään muutamia.

-Erityisesti taimenen poikasille luodaan suoja-alueita, ns. poikaskivikoita.

-Vesiperhosten yms. ykkösalustana olevaa puunärettä ja risua isketään noiden matalien poikaskivikoiden alle. Monet vesihyönteislajit ovat suoraan riippuvaisia uomassa olevan puun määrästä.

-Tietyissä paikoissa virta on liian ”löysä” ja sitä kiristetään kiveämällä.

-Äsken tehdyssä kosken pohjaeläinkartoituksessa löytyi suojeltua kirjojokikorentoa yhdeltä osuudelta ja tämä pätkä rauhoitetaan kunnostukselta. Kunnostaminen luo edellytyksiä lajin leviämiselle. Iso korennon toukka on luontoarvojen lisäksi varsinainen herkkupala kaloille.

-Kaikkien koskien varsinainen salaattibaari ja buffé-pöytä on vesisammal, jota siirtoistutetaan noihin vesitettäviin sivu-uomiin.

Kunnostus koskee kosken alaosaa laavusta alavirtaan puhdistamolle. Kosken yläosassa toteutettiin vuonna 2017 laaja soraistushanke.

Kunnostuksen aikana Pitkälänkosken pysäköintipaikka on suljettuna. Hankkeen päärahoittaja on EKOenergia, Karkkilan kaupunki on tehnyt työkoneille kulku-uria ja kiitos myös Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:lle, joka avusti simpukkakartoituksessa ja -siirrossa. Sekä tietysti Karkkilan koskia hallinnoivalle osakaskuntien yhtymälle.

You may also like...