Author: Markus Penttinen

2021 vesistöjen voittojen vuosi?

Tästä vuodesta näyttää jälleen tulevan toimelias ja jopa voittoisa purojemme, koskiemme ja kalakantojemme elvyttämisessä. Virtavesien hoitoyhdistyksen vuosikokous nuiji 31.3.2021 tuhdin...

Vuosikokous 31.3.2021

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n vuosikokous pidetään (etänä) ke 31.3.2021 alkaen klo 15.00. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Jos haluat osallistua, niin lähetä...

Mitä vesienhoidon toimenpideohjelmaan 2022-27?

ELY-keskuksilla on meneillään lausuntokierros niiden laatimista vesienhoidon toimenpideohjelmista. Niissä käsitellään laajasti, mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä. Tässä Virhon lausunto ensimmäisenä Uudenmaan...

Kuusamon Kuusinkijoen voimalan käytölle roti ja se pian purkuun

Lapin ELY-keskus kalatalousviranomaisena, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus valtion valvontaviranomaisena ja Kuusamon kaupunki ovat toimittaneet aluehallintovirastolle hakemuksen Kuusinkijoen Myllykosken voimalaitoksen rakentamisluvan säännöstelyä koskevan...

Virho hakee koskikunnostajia ja yhdistysaktiiveja!

1) Työpaikka koskikunnostushankkeen vetäjälle Virtavesien hoitoyhdistys on mahdollisesti saamassa EU:n Leader-rahoitusta noin kaksivuotiselle virtavesien kunnostushankkeelle. Sillä elvytetään vaelluskala- ja rapukantoja...