Jasper Pääkkönen lahjoittaa varoja Virholle koskikunnostuksiin

Näyttelijä ja yrittäjä Jasper Pääkkönen lahjoittaa varoja Virtavesien hoitoyhdistyksen (Virho) toteuttamiin koskikunnostuksiin. Hän on ottanut jo pitkään kantaa vaelluskalakantojen ja jokivesistöjen heikkoon tilaan Suomessa. ”Tuntuu hienolta ajatella, että olen yhden kunnostetun kosken ”kummi”. Tulee olemaan todella palkitsevaa nähdä,
kuinka uhanalaiset taimenet tulevaisuudessa ottavat kunnostetun kosken
omakseen.”, Jasper sanoo.

Jasper

Jasper Pääkkönen, kuva Juha Mustonen

Virho kiittää suuresti 8000 euron lahjoituksesta, jolla saadaan paljon aikaiseksi vesiluonnon ja kalakantojen hyväksi pitkälti vapaaehtoistyöhön perustuvassa yhdistyksessä.

Vihtijoen kosken täysin peruttua alaosaa

Uittoperattua Vihtijokea, kuva Markus Penttinen

Jasper Pääkkösen lahjoitusvaroin toteutettavan koskikunnostuksen kohde haetaan Vihtijoesta Uudenmaan pohjoisosista. Kyseisessä joessa on 17 koskea, jotka on aikanaan perattu etenkin tukinuittoa varten. Siinä esiintyi jopa jokihelmisimpukoita, mutta ne hävisivät ja kala- ja rapukannat heikentyivät.

Vihtijoen koskien entisöinnit on aloitettu jo aiemmin tarkoituksena palauttaa kalojen kutupaikat, poikasten suojaiset ranta-alueet ja rapujen pesäkolot. Kunnostuksista hyötyvät myös esimerkiksi saukot ja koskikarat. Tulevaisuudessa jokeen suunnitellaan palautettavaksi jokihelmisimpukkakanta. Elinvoimainen joki onkin merkittävä vetovoimatekijä ja viihtyisän ympäristön luoja.

Jasper Pääkkösen lahjoitusvaroilla voidaan entisöidä jopa 400 m pitkää ja noin 10 metriä leveää koskialuetta eli kyse on huomattavasti lisästä esimerkiksi joen kalantuottokykyyn. Kunnostuksessa koskeen lisätään niin sanottua kutusoraa sekä tehdään suojaisia poikaskivikkoja.

Myös Jasper Pääkkösen lahjoituksen tapauksessa koskikunnostuksen suunnittelu, työn ohjaus ja seurantatyöt tehdään talkootyönä käyttäen hyväksi Virtavesien hoitoyhdistyksessä olevaa monipuolista vesi- ja kala-asiantuntemusta. Itse koskityössä käytetään useinmiten apuna tarvittavia kuljetuskoneita esimerkiksi kunnostusmateriaalien siirtelyä varten. Kaikki työt ja kohteet suunnitellaan yhdessä etukäteen maan- ja vedenomistajien kanssa ja luvin.

Vihtijoen kosken yläosaa

Vihtijoen koskea, kuva Markus Penttinen

Vihtijoen alajuoksulla vaellusyhteydet katkaisseen padon ohi rakennettiin tekokoski tänä vuonna ja sama tehtiin keskijuoksulla 10 vuotta sitten. Näillä patojen ohituksilla ja koskikunnostuksilla palautetaan järvivaelluksista kalakantaa joen lisäksi Hiidenveteen ja Lohjanjärveen. Kun Mustionjoen kalatiet Lohjanjärvestä alavirtaan ovat valmiit, palautuvat vesistöön myös merivaelluksiset kalakannat. Ne löytävät sitten kutupaikkoja esimerkiksi juuri Jasper Pääkkösen lahjoitusvaroin kunnostettavassa koskessa.

Uusi tekokoski valmiina

Uusi Vihtijoen tekokoski valmiina syksyllä 2018, kuva Markus Penttinen

Teksti: Markus Penttinen ja Jouni Simola

You may also like...