Virhon viimeinen Vantaanjoen vesistön kunnostus vuonna 2023

Kuva: Kari Stenholm

Virhon tämän vuoden viimeinen Vantaanjoen vesistön kunnostus saatiin valmiiksi tällä viikolla vesistön sivujoella.

Sivujoelle rakennettiin kutusoraikkoja ja poikaskivikoita. Kutusoraikkoihin käytettiin 10 m³ soraa ja poikaskivikoihin  15 m³ kiviä. Paksuja kutusoraikkoja syntyi 30 m² ja poikaskivikoita 45 m².

Kunnostuksen työnsuunnittelu tehtiin 4.12. kunnostuspaikalla Virhon, maanomistajan ja koneurakoitsijan yhteispalaverissa. Samalla lumiaurattiin traktorilla urat rekkaa varten tieltä kunnostuspaikan läheiselle pellolle. Lumiaurauksella pyrittiin lisäämään roudan syvyyttä rekkauralla.

Koneurat metsään raivattiin pellolta kunnostuspaikalle 7.12. ja samalla jyrkkää mäkeä pellolta metsään loivennettiin kaivinkoneella.

Kunnostusmateriaalit tuotiin rekalla pellolle lähelle metsään raivatun uran päätä 12.12. ja saman tien aloitettiin materiaalien siirto etukuormaajatraktorilla pellolta uoman varteen ja edelleen kaivinkoneella uomaan.

Soran ja kivien siirtoa ja asettelua kaivinkoneella uomaan jatkettiin 14.12., jolloin työ myös valmistui. Ensi kesänä kunnostusalueelle tehdään vielä tarvittaessa hienosäätöä käsikunnostuksella.

Kunnostus rahoitettiin pääosin Varsinais-Suomen Ely-keskuksen myöntämällä tuella.

Kuva: Olli Toivonen
Raivattua koneuraa ja jyrkän mäen loivennusta
.

Kuva: Olli Toivonen
Kutusora ja poikaskivikkokivet purettuna pellon reunaan rekan lavalta ja perävaunusta.
Kuva: Kari Stenholm
Kunnostus tehtiin Vantaanjoen vesistön villiin sivujokeen.

Kuva: Kari Stenholm
Kutusora ja poikaskivikkokivet asetettiin uomaan kaivinkoneella.
Kuva: Kari Stenholm
Virhon hankevastaava Olli Toivonen osoittaa nelimetrisen ongenvavan kärkeen kiinnitetyllä punaisella lipulla paikan, johon kaivinkoneenkuljettajan pitää kunnostusmateriaali sijoittaa.

Kuva: Olli Toivonen
Kaivinkoneenkuljettaja asettaa kunnostusmateriaalin tarkasti osoitettuun kohtaan.

Kuva: Kari Stenholm
Uusi kutusoraikko
Kuva: Kari Stenholm
Uusi poikaskivikko.
Kuva: Kari Stenholm
Uusi kutusoraikko ja poikaskivikko.

Teksti: Kari Stenholm
Valokuvat: Kari Stenholm ja Olli Toivonen

You may also like...