Virtavedet 2022: toimintamme tänä vuonna!

Virtavesien hoitoyhdistys piti vuosikokouksen 24.3.2022. Tavalliseen tapaan siellä nuijittiin tuhti toimintasuunnitelma alkavaa kautta varten. Tässä ole hyvä:

a) Talkookunnostukset

-Virho kunnostaa eri kohteita kaikille avoimin talkoin, usein yhteistyössä eri tahojen kanssa, ottaen huomioon kuitenkin korona-varotoimenpiteet.
-Näitä järjestetään mm. Espoossa, Vihdissä, Helsingissä ja Vantaalla         -Samana päivänä ei tule järjestää kaksia avoimia talkoita samassa maakunnassa. Ensin talkoista tietylle päivälle ilmoittanut saa sen omaan käyttöönsä. Suljetut esim. tietylle yritysporukalle järjestetyt talkoot ovat poikkeus.
-Virho antaa pyydettäessä myös neuvonta-apua muiden kuin omien talkoittensa järjestämiseksi sekä vaihtaa ja välittää tietoa muiden järjestämistä talkoista.
-Talkootiedote tiedotusvälineille kesäkuun loppuun mennessä sekä myöhemmin muistutuksia.
-Kaikille avointen talkoiden lisäksi kunnostusta tehdään muutamissa kohteissa jatkuvalla talkootyöllä. EU-Leader-hankkeiden kunnostuksiin voi osallistua talkoopohjalta lähes koko sulakauden.    

b) Hankkeet

-Vantaajoen, Karjaanjoen ja Uskelanjoen vesistöjen EU-Leaderin kohteita on Uudellamaalla, Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Vantaanjoen vesistössä esim. Hausjärvellä, Nurmijärvellä, Hyvinkäällä ja Vihdissä sekä aiemmin rakennettujen soraikkojen tarkastusta ja huoltoa edellä mainittujen kuntien lisäksi Riihimäellä ja Tuusulassa. Karjaanjoen vesistössä esim. Vihtijoki ja Saava- ja Vanjokien sivupurot sekä Uskelanjoen vesistössä Hitolanjoki.

-Hallitus tekee päätöksen, aloittaako se Kunta- ja Järjestö-Helmi-hankkeen läntisen Uudenmaan rannikkovesissä. Kyseessä olisi pitkälti jatkoa vastaavalle Leader-hankkeelle näissä vesissä 2021.

-Selvitetään mahdollisuuksia Nousu- ja Helmi-varoihin jatkokohteissa ja käytetään niitä mahdollisuuksien mukaan.
-Jatketaan Ekoenergia-kunnostushankkeiden toteuttamista ja yhteistyötä WWF:n kanssa ja SLL:n virtavesikampanjan edistämistä.

-Jatketaan koskikunnostuksia Kaakkois-Suomen mereen laskevissa joissa ja Pirkanmaalla kahdessa kohteessa.

c) Istutukset

-Tietyissä kohteissa kuten esimerkiksi Näsijärven ympäristössä toteutetaan lohikalojen siirtoistutuksia ja mätirasiaistutuksia.

d) Kalaportaat ja nousuesteet

-Edistetään vaellusesteiden poistoa tietyissä Kaakkois-Suomen kohteissa.

-Vihtijoen jäljellä olevien osittaisten vaellusesteiden poistoa edistetään, mm. Haimoon maauimalan padon muuttamiseen vaellusesteettömäksi (AVI-päätös) ja tartutaan Karkkilan keskustan ja Pusulanjoen patoihin.
-Myötävaikutetaan Mustionjoen kalateiden syntymiseen mm. siten, että mahdollisimman moneen patoon tulisi luonnonmukaiset ohitusuomat ja saataisiin myös patopurkuja aikaan.

-Jatketaan Mätäjoen vaellusesteiden poistamista.
-Myönteistä periaatekantaa tarpeettomien patojen purkamiseen pidetään esillä ja vastustetaan uusien vesivoimaloiden rakentamista.

e) Koekalastukset, kututarkkailu yms.

– Taimenen alkuperäiskantojen selvitystyö eri puolilla jatkuu ja sähkökoekalastuksia tehdään tilauksesta muuallakin Suomessa.
-Virhon eri kohteiden seurantaa jatketaan ympärivuotisesti mm. kalastushavainnoin, kututarkkailuin ja sähkökalastuksin. Jäsenistöltäkin toivotaan havaintoja.
-Monia tulevia kohteita inventoidaan mm. kunnostustarpeiden ja kalaston selvittämiseksi.
-Kerätään tietoja kirjolohen kudusta ja sen haitoista taimenen lisääntymiselle.
-Vantaanjoen taimen- ja lohikannan ja muiden havaintojen seurantaa varten Virholla on siihen havainnot@virtavesi.com-sähköpostiosoite. Seurantaa jatketaan 2022.

-Yhdessä kohteessa selvitetään puronieriäkantaa, sen vaikutuksia taimenkantoihin sekä koeluontoisesti, kuinka vieraslaji puronieriää saisi harvennettua eri keinoilla.

f) Kannanotot, vaikuttamisasiat, tiedotus

-Tavoitellaan Virholle vähintään yhtä suurta näkyvyyttä media- ja somemaailmassa kuin 2021. Selvitetään Tik Tokin-käyttöönottomahdollisuuksia.
-Annetaan lausuntoja ja vaikutetaan niin paikallisiin kuin valtakunnallisiin hankkeisiin.
-Osallistutaan alan seminaareihin ja tiedotetaan jätevesipäästöistä aiempien vuosien tapaan.

-Vaikutetaan siihen, että uuteen rauhoitettujen kalojen salakalastuksen “sakkomaksulakiin” jääneet puutteet (esim. pienten kalojen ja vaellusesteiden takana olevien taimenkantojen arvon vähättely) korjataan.

-Osallistutaan kalatalousalueiden toimintaan Vantaanjoen, Kirkkonummi-Siuntionjoen ja Tammisaari-Pohjan kalatalousalueiden hallituksissa yritetään saada niissä läpi mm. hyvää kalaveden hoitoa ja kestävän kalastuksen periaatetta.

g) Muuta

-Virho ottaa vastaisuudessakin kiitollisuudella vastaan virtavesikunnostamisen tukemiseksi järjestetyistä tempauksista saatua tuottoa kunnostuskustannusten kattamiseen.
-Ollaan yhteistyökumppani hankkeissa, jotka tähtäävät raakkukantojen elvyttämiseen esimerkiksi palautusistutuksin
-Virho jatkaa yhteistyötä mm. eri kalastusseurojen, ympäristöjärjestöjen ja muiden kiinnostuneiden ja alalla toimivien kanssa kanssa.
-Jatketaan yritys- ja oppilaitosyhteistyötä sekä edistetään virtavesiekosyysteemien olosuhteita käsitteleviä sisältöjä soveltuvissa esim. yliopistojen koulutusohjelmissa.
-Jatketaan yhteistyötä Hunsalanjoen osakaskuntien kanssa alueen taimenkannan elvyttämiseksi.

You may also like...

2 Responses

 1. Hanna Haglund sanoo:

  Viestejä voi laittaa sähköpostiini ja minulle voi laittaa kuvia ja kalenteri teidän toiminnasta.

  • Markus Penttinen sanoo:

   Terve!
   Kiitos palautteesta. Virhon toiminnasta pysyy parhaiten perillä seuraamalla sen someviestintää (twitter, facebook, Insta). Olemme nimittäin aikanaan luopuneet sähköposteihin lähetettävistä viesteistä. Niitä päätyy spämmeihin yms.
   Hyvää kevään jatkoa!