Virho kunnostaa Vantaanjoen vesistöä

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Uusi kutusoraikko.

Virhon pääosin EU-Leader rahoitteinen virtavesikunnostusprojekti tekee perinteiseen tapaan kalataloudellisia kunnostuksia parhaillaan Vantaanjoen vesistössä. Kunnostukset aloitettiin huhtikuussa ja ne jatkuvat syyskuun loppuun saakka.

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Kunnostusmateriaalit on viety kunnostuspaikoille pääosin viime syksynä ja talvella, mutta muutamaan paikkaan ne tuotiin vasta kesällä.

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Sorakasa odottaa kosken rannalla.

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Soraa koskeen köysiradan avulla.

Virho kunnostaa ja suojelee koko Vantaanjoen vesistöä. Virhon kunnostustoiminta Vantaanjoen vesistössä ei rajoitu tiettyihin kuntiin, tai vesistöosuuksiin, puroihin, sivujokiin, kotipuroihin jne., vaan kunnostukset tehdään siellä, missä Vantaanjoen vesistöä voidaan tehokkaimmin elvyttää. Näillä alueilla on hyvä vedenlaatu ja niillä ei tapahdu jätevesipäästöjä. Myös kaavoitus ja muu maankäyttö otetaan huomioon kunnostuspaikkoja valittaessa. Tällä tavoin Virho kunnostaa suunnitelmallisesti Vantaanjoen vesistöä sen kunnostuskelpoisilla alueilla, samaan aikaan kun laajalla tarkkailu-, suojelu- ja tiedotustyöllä suojellaan jo kunnostettuja alueita ja pienennetään jätevesien ja muiden ongelmien vaivaamaa aluetta kunnostuskelpoiseksi.

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Uusi kutusoraikko.

Tänä kesänä kunnostuksia on jo tehty Lopella, Vihdissä, Tuusulassa ja Nurmijärvellä. Parhaillaan olevan parin viikon loman jälkeen kunnostuksia jatketaan vielä Nurmijärvellä. Nurmijärven jälkeen kunnostukset jatkuvat Hyvinkäällä, Riihimäellä ja Hausjärvellä. Tämän kesän kunnostukset ovat pääosin uusien kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden rakentamista.

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Uusi suojakivikko sivujoella.

Uusien kunnostuskohteiden valmistuttua elokuussa aloitetaan aikaisempina vuosina rakennettuja kutusoraikkojen huolto, mikä jatkuu syyskuun loppuun saakka. Lokakuun alussa alkaa kahluukielto ja melko pian yläjuoksulla myös taimenen kutu, jolloin uomien on saatava olla rauhassa.

Virhon tämän vuotisten Vantaanjoen kunnostusten aloituksesta voi lukea täältä.

Virhon aiempien vuosien Vantaanjoen kunnostuksista voi lukea täältä.

Teksti: Kari Stenholm
Kuvat: Kari Stenholm ja Olli Toivonen

You may also like...