Suomen luonnonsuojeluliiton valtakunnallinen Ympäristöpalkinto myönnettiin Virholle

Suomen luonnonsuojeluliiton valtakunnallinen Ympäristöpalkinto myönnettiin Virholle eilen 29.8.2020 Suomen luonnon päivänä Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa Helsingissä. 

Suomen luonnonsuojeluliiton valtakunnallinen Ympäristöpalkinto myönnettiin eilen 29.8.2020 Suomen luonnon päivänä Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa Helsingissä Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:lle, eli Virholle.  Ympäristöpalkinnon vastaanottivat Virhon jokihelmisimpukka-asiantuntija Heini Hyvärinen ja Vantaanjoki-vastaava Kari Stenholm.

Suomen luonnonsuojeluliiton valtakunnallinen Ympäristöpalkinto.

Tilaisuudessa jaettiin myös kaksi muuta palkintoa. Ympäristöavaus-palkinnon sai Timo Korpi Yle Kioskin Ilmastouutiset ja Kultainen Sulka -lehdistöpalkinnon sai Yle Luonnon toimittaja Juha Laaksonen.

Tilaisuudessa juhlittiin myös 90 vuotta täyttävää Rauno Ruuhijärveä, joka toimi Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtajana vuodesta 1978 alkaen 12 vuoden ajan. Juhlatilaisuus järjestettiin Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa.

Virho kiittää Suomen luonnonsuojeluliittoa Ympäristöpalkinnosta. Palkinto on hieno tunnustus Virholle virtavesien suojelu- ja kunnostustyöstä, jota Virho on tehnyt jo 30 vuotta.

Tietoa Virhosta:

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry (Virho) on vuonna 1990 Espoossa perustettu vapaaehtoisjärjestö, johon kuka tahansa voi liittyä. Virhon jäsenet ovat luonto- ja kalastusalan harrastajia, sekä ammattilaisia tai muuten virtaavista vesistä kiinnostuneita. Yhteistä jäsenille on halu parantaa jokien ja purojen luonnontilaa sekä lohikalojen ja muun vesieliöstön elinmahdollisuuksia. Virhon toimintaa johtaa aktiivisista jäsenistä valittu 8-jäseninen hallitus.

Virhon tavoitteena on elvyttää virtavesiä ja turvata koko vesiekosysteemin elinehdot niin laajasti kuin mahdollista. Tavoitetta toteutetaan koski- ja purokunnostuksin, rakentamalla kalateitä ja tarvittaessa tekemällä lohikalojen kotiutusistutuksia. Virho antaa myös asiantuntija- ja neuvonta-apua mm. vesialueiden omistajille. Paikallisesti ja valtakunnallisesti Virho vaikuttaa valistustyöllä ja asiantuntijalausunnoin mm. kalastrategioihin ja –hoitosuunnitelmiin sekä lakiesityksiin, esim. Kemi- ja Iijoen kalatalousvelvoitteiden ajan tasalle saattamiseen.

Virho kunnostaa talkoilla ja myös palkatulla työvoimalla hyvin monia vesistöjä eri puolilla Suomea. Perinteisesti eniten toimintaa on ollut Uudellamaalla ja Hämeessä, mutta nykyään vilkasta toimintaa on myös Kaakkois-Suomessa, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Karjaanjoen- ja Vantaanjoen vesistöissä on 2000-luvun alkuvuosilta saakka toiminut Virhon kunnostusprojekti, jossa työskentelee palkattuja virtavesikunnostajia n. 6 kk vuodessa ja hankkeen vetäjä ympäri vuoden. Vantaanjoen vesistö on jo elvytetty Suomenlahden parhaaksi taimenvesistöksi, mutta ratkottavia ongelmia ja töitä sielläkin riittää pitkälle tulevaisuuteen. Karjaanjoen vesistössä taimenen menestyksellisen elvyttämisen lisäksi Virho tekee työtä myös jokihelmisimpukan eli raakun pelastamiseksi. Virho kunnostaa vesistössä kaksi paikkaa sekä taimenen että raakun elinympäristöksi. Toiseen paikkaan on jo tehty tutkijoiden toimesta tutkimusistutus nuorilla raakuilla, jotka vielä palautetaan viljelylaitokselle tutkimuksen jälkeen. Virhon hallituksen jäsen Heini Hyvärinen selvittää parhaillaan työn alla olevassa väitöskirjassaan uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun poikasten sietorajoja ympäristökuormitukselle, mm. jokipohjan liettymiselle. Tuntemalla raakun poikasten sietorajat ja elinehdot voidaan raakkujokien kunnostustoimet suunnitella sellaisiksi, että ne edistävät raakun elinoloja.

Kunnostustoiminnan rinnalla Virho tekee laajaa vesistöjen tarkkailu-, suojelu-, valistus- ja tiedotustyötä, jolla suojellaan jo kunnostettuja alueita ja laajennetaan vesistöjen kunnostuskelpoisen alueen kokoa.

Suomen luonnon päivän liputus Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa Helsingissä.

Linkki Suomen luonnonsuojeluliiton tiedotteeseen:

https://www.sll.fi/2020/08/29/luonnonsuojeluliitto-palkitsi-virtavesien-suojelijoita-ja-uraauurtavia-toimittajia/?fbclid=IwAR1bX4lyfb4fdXH8rS5h70b83u7d1ydVKu66G7NmSaJJQA6x5sF5KxYBPmc

Teksti: Kari Stenholm, Heini Hyvärinen ja Markus Penttinen

Kuvat: Joona Stenholm

You may also like...