Opiskelijat suorittavat työharjoitteluaan Virhon virtavesikunnostustyömailla Vantaanjoen vesistössä

Kuvassa  etualalla opiskelija  Mathias Mähönen Virhon työmaalla rakentamassa poikaskivikkoa taimenille Vantaanjoen sivujokeen 95 km päähän merestä.

Vuosien mittaan Virhon Vantaanjoen vesistön virtavesikunnostustyömailla on moni luonto- ja ympäristöalan opiskelija suorittanut työharjoitteluaan. Tänä vuonna työharjoittelunsa Virhon työmailla on suorittanut Mathias Mähönen. Mathias työskenteli Virhon Leaderhankkeen Vantaanjoen työryhmässä huhtikuusta juhannukseen. Heinäkuun alussa kaksi uutta opiskelijaa aloittaa samassa työryhmässä työssäoppimisjaksonsa.

Virho on vuosien mittaan järjestänyt myös monia talkoita erilaisille oppilaitoksille useammallakin vesistöllä.

Tässä Mathiaksen kirjoittama tarina työstään Virhon työmailla:

Työharjoittelu Virholla

Nimeni on Mathias Mähönen, opiskelen luonto- ja ympäristöalaa. Olen suorittanut ympäristönhoitoon perustuvaa, työharjoittelu jaksoa Virtavesien Hoitoyhdistyksellä.

Innokkaana kalamiehenä tiesin heti, että ainoa paikka missä haluan ympäristönhoitoa suorittaa, on Virholla. Otin heihin yhteyttä, ja he toivottivat minut tervetulleeksi hommiin.

Työharjoittelun aikana pääsin työskentelemään neljässä eri kohteessa, jotka olivat kaikki toisistaan eroavia kuten myös työtehtävät. Ensimmäisessä kohteessa, joka oli Vantaanjoen vesistön sivujoki, noin. 95 km päässä merestä, rakennettiin poikaskivikkoa isojen kivien avulla. Kivet antavat poikasille monipuolisen ympäristön täynnä piilopaikkoja ja suojaavat jokea eroosiolta. Toinen kohde, joka sijaitsi Vantaanjoen vesistön latvoilla noin. 100 km päässä merestä, tehtiin poikaskivikkojen lisäksi kutusoraikkoja, jotka mahdollistavat kaloille paremmat lisääntymismahdollisuudet. Kolmannessa kohteessa, joka on noin. 84 km päässä merestä sijaitseva Vantaanjoen vesistön sivupuro, rakennettiin myöskin poikaskivikkoja sekä kutusoraikkoja. Viimeisenä oli yksinkertaista soransiirtoa kunnostuspaikan vierelle, Vantaanjoen pääuomalla noin. 60 km päässä merestä.

Kunnostusten lisäksi Virho tekee myös vesistön suojelu- ja valistustyötä, jolla kunnostuksien tuottama hyöty varmistetaan ja tämän kautta myös laajennetaan Vantaanjoen vesistön kunnostuskelpoisen alueen kokoa. Virho on kaivanut esiin jätevesipäästöjä ja julkaissut niistä tietoja ja vaatinut parannusta kuntien vesilaitosten ja valvovien viranomaisten toimintaan. Vähitellen Vantaanjoen kuntien vesilaitokset ja viranomaiset ovat myös parantaneet toimintaansa ja jätevesipäästöt ovat vähenemässä. Virho on tiedottanut myös Vantaanjoen vesistön muista isoista ongelmista ja vaatinut parannusta niihin ja työskennellyt aktiivisesti niiden vähentämiseksi ja ongelmia on saatu vähennettyä.

Vantaanjoen yläjuoksun kaikki taimenet, ovat nykyään luonnonkudusta peräisin olevia villejä taimenia. Nykyään taimenen luonnonlisääntyminen on hyvä ja poikasia syntyy paljon eri puolilla vesistöä. Poikastiheydet ovat hyviä monissa paikoissa ja ne ovat erityisen hyviä yläjuoksun kohteissa, jotka ovat jätevesiltä ja muilta ongelmilta suojattu, joita olen itsekin ollut kunnostamassa.

Työ jota Virholla tehdään on hetkittäin raskasta, varsinkin kaltaiselleni kukkakepille, mutta eipä sillä ole niin paljon väliä, tykkään fyysisestä työstä ja luonnossa työskentelemisestä. Työtä tehdään tärkeän asian eteen ja monet ovat varmasti kanssani samaa mieltä. Virtavedet ovat antaneet minulle ja monelle muulle paljon (ja antavat vieläkin, kunhan vaan pysyvät kunnossa), joten minä halusin antaa oman osani takaisin.

Mathias Mähönen

Mathias oli rakentamassa taimenille mm. tätä poikaskivikkoa Vantaanjoen sivujokeen n. 95 km päähän merestä.
Mathias oli rakentamassa taimenille kutusoraikkoja ja poikaskivikkoja mm. tähän Vantaanjoen latvapuroon n. 100 km päähän merestä.
Kuvassa keskellä Mathias rakentamassa kutusoraikkoa Vantaanjoen sivupuroon 84 km päässä merestä.
Kuvassa keskellä Mathias rakentamassa kutusoraikkoa meritaimenille Vantaanjoen sivupuroon n. 84 km päähän merestä.

Teksti: Mathias Mähönen ja Kari Stenholm

Kuvat: Kari Stenholm

You may also like...