Kiinnostaako koskikunnostuksien ja kalaelvytyksien työpaikka?

EU-Leader-hankkeen tuloksia 2.10.2018

Virtavesien hoitoyhdistys on mahdollisesti saamassa EU:n Leader-rahoitusta noin kaksivuotiselle virtavesien kunnostushankkeelle. Sillä elvytetään vaelluskala- ja rapukantoja sekä yleensäkin vesistöjen tilaa yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Hanke toimii kolmen maakunnan (Häme, Varsinais-Suomi, Uusimaa) alueella ja siihen palkattaneen hankevastaavan lisäksi kymmenkunta työllistettyä tekemään käytännön vesistökunnostustöitä.

Virho hakee hankevastaavaa kyseisen Leader-projektin kokoaikaiseksi vetäjäksi hankkeen keston ajaksi, joka olisi noin 2 vuotta.

Katsomme hakijoille eduksi:
-kala- tai ympäristöalan korkeakoulututkinnon
-kokemuksen hankehallinnoinnista ja rahoitushakemuksien teosta
-näytöt tuloksellisista koskikunnostuksista
-kokemuksen vastaavista kala- ja vesienhoidollista toimenpiteistä (virtavedet, kosteikot, kalaportaat) sekä sähkökoekalastuksista
-toimimisen esimiesasemassa
-vuorovaikutustaidot mm. vesienomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa
-kyvyn viestiä jatkuvasti hankkeen etenemisestä mediassa ja Virhon hallitukselle
-tuntemuksen hankkeen kohdealueiden virtavesistä(Vantaanjoki, Karjaanjoki ja Uskelanjoki)

Tehtävässä oma auto on välttämätön. Palkka on noin 2600 € kk. Toimi täytetään mahdollisimman pian ja hakemukset tulee lähettää viimeistään 25.1.2019 osoitteeseen esa.lehtinen@virho.fi. Mahdolliset lisätiedustelut Esa Lehtiselle sähköpostitse tai puhelimitse 040 532 8830.

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry, elvyttää ja kunnostaa virtavesiä & toimii kestävien kalakantojen puolesta Suomessa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Olemme elvyttäneet Suomessa jo satoja puro- ja koskikohteita. Toimimme korostetusti yhteistyössä viranomaisten, vedenomistajien sekä ympäristö- ja muiden kala-alojen asiantuntijoiden kanssa.

Yhdistyksen kotisivu on www.virho.fi, facebook-sivu https://www.facebook.com/Virho/ ja twitter-tili @Virhory sekä Instagram-tili @virho_ry

 

You may also like...