Upeita uutisia: Kalojen 200 vuoden odotus päättyi – pato kierrettiin tekokoskella 7 vuoden suururakassa

Vihtijoen vesistön tukkiva pato Olkkalankoskessa

Vihtijoen Olkkalankosken padolle valmistunut uusi ohitusuoma palauttaa vaelluskalojen vapaan kulun joessa ensimmäistä kertaa yli 200 vuoteen.

Näkymä padolle ennen rakennustöiden alkua

Aiemmin Vihtijoen vesistön sulkeneen, 60 metriä leveän padon ohitse on valmistunut täksi syksyksi luonnonmukainen koski, josta padon yläpuoliset vedet virtaavat Olkkalankosken päähaaran. Samalla kosken sivuhaaraan rakennettu pieni kalatie korjattiin. Koko yläpuolinen vesistö on siten avautunut kalojen vapaalle kululle.

Töiden alkua 25.2.2018

Talvitöiden aloitusta

Padon kiertävä uusi koskiosuus on pituudeltaan noin 40 metriä ja kaltevuudeltaan 4-5 senttimetriä uomametriä kohti. Sen alkupäässä on lisäksi veden määrää sääntelevä rakenne.

Uutta koskiosuutta voi käyttää valtaosa niistä yli 30 kalalajista, jotka elävät Karjaanjoen vesistössä. Kalojen lisäksi koskesta hyötyvät ravut, vesilinnut ja saukot.

Talvitöitä 2018

Talvitöiden tulos: uusi koskiura

Olkkalankosken hanke liittyy Vihtijoen ja koko Karjaanjoen vesistön alueen koskien kunnostamiseen sopiviksi kaloille, ravuille ja jokihelmisimpukoille. Työtä on tehty järjestelmällisesti jo toistakymmentä vuotta.

Koskikunnostustalkoissa Vihtijoella

Väänteenjoen kalatie rakennettiin 10 vuotta sitten Olkkalankoskesta alavirtaan, Karjaanjoen vesistön suurimpien järvien eli Hiidenveden ja Lohjanjärven välille. Parhaillaan kalateitä tehdään tai suunnitellaan Lohjanjärvestä mereen laskevaan Mustionjokeen.

Odotuksena onkin, että Olkkalankosken avaaminen palauttaa vaelluskalat Karjaanjoen vesistöalueen latvoilla sijaitsevan Vihtijoen vesistön ja sen alapuolisen Hiidenveden ja Lohjanjärven välille.

Vaelluskalojen palauttaminen edellyttää pitkäjänteistä työtä ja patojen aiheuttaminen nousuesteiden ratkomista

Väänteenjoen kalatien ja Mustionjoen tulevien kalateiden läpi mereltä lisääntymään tuleville kaloille avautuvat kutualueiksi Vihtijoen vesistön 17 koskea ja lukuisat sivupurot.

Vihtijoessa on 17 koskea ja monia sivupuroja

Jokihelmisimpukan eli raakun suunniteltu palauttaminen edellyttää vahvoja vaelluskalakantoja, sillä ne voivat viettää toukkavaiheensa vain tiettyjen kalojen kiduksissa.

Ahdingossa olevat ankeriaskannat tarvitsevat kulkua ohi patojen

Hanke on myös esimerkki niin sanotuista ympäristökompensaatioista, sillä ohitusuoma toimii paitsi kalatienä myös virtavesieliöiden elinympäristönä. Olkkalankosken patoaltaan alle hävisi aikoinaan luonnonkoskea noin 100 metrin matkalta. Padon ohitse rakennetulla uudella koskiosuudella siitä saatiin korvattua lähes puolet.

Lopputulosta

Olkkalankosken padon vuoksi hävisi luonnonkoskea 100 m matkalla, josta uusi tekokoski kompensoi lähes puolet

Jo aiemmin suljettiin kosken vesivoimala, joka oli vähätuottoinen, mutta ympäristölle ja kaloille varsin haitallinen. Myös itse Olkkalankoski kunnostettiin muutama vuosi sitten.

Tässä kuvasarjassa I: kunnostuksen lähtötilanne eli elottomaksi vesivoimalan kanavaksi perattu koski, II: sen entisöintiä ja III: lopputulos.

Olkkalankosken padon kiertävän ohitusuoman teko kesti kaikkiaan seitsemisen vuotta. Työvaiheita ovat olleet suunnittelu, luvitus ja rakentaminen.

Olkkalankosken padon ohitusuoman pohjatöitä

Ohitusuoman teko toteutettiin osana Virtavesien hoitoyhdistyksen toimintaa ja hankkeen vetovastuu perustui vapaaehtoistyöhön.

Silta ja veden määrää ohitusuomassa säätelevä kynnysrakenne tekeillä

Rakentamistyössä käytettiin länsiuusimaalaisia urakoitsijoita ja suunnittelussa insinööritoimisto Jami Ahoa. Uuden tekokosken toimivuutta seurataan lähivuodet.

Suodatinkangas koskikivetyksen alle

Suodatinkangas koskikivetyksen alle maahuuhtoutuman estämiseksi

Hankkeen kokonaiskulut olivat noin 100 000 euroa. Tukea kuluihin saatiin WWF:ltä, EKOenergian ympäristörahastosta, ELY-keskuksesta sekä Vihdin kunnalta.

Kiveämistä

Kosken kiveämistä, mikä oli loppuvaihteen töitä

Lisäksi kalojen kutupaikkojen tekemisen kaltaisissa käsitöissä oli apuna työllistettyjä, jotka Virtavesien hoitoyhdistys palkkasi ELY-keskuksen tuella.

Olkkalankosken sivuhaaraan laskeva remontoitu kalatie

Olkkalankosken molemmat rannat ovat yksityistä piha-aluetta. Siksi patoon ja sen ohitusuomaratkaisuun tutustumiseen on oltava maanomistajalta etukäteen pyydetty lupa. Kalastuslain mukaisesti kalastus on kielletty 200 metrin matkalla kalateiden ylä- ja alapuolella.

Uutta tekokoskea

Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla voi kalastaa vain maanomistajan luvalla. Taimen on rauhoitettu Suomessa kokonaan leveyspiirin 64 eteläpuolella eli noin Kuhmosta ja Ylivieskasta etelään.

Seitsemän vuoden urakan lopputulosta: uusi tekokoski valmiina

Näkymän padolle uuden tekokosken kanssa

You may also like...