Partioaitalta 50 625 € Virholle virtavesikunnostuksiin

Virho voitti loppuvuodesta 2017 järjestetyn äänestyksen Partioaitta Oy:n Ympäristöbonus 2018 -palkinnosta. Virho saa koskikunnostustoimintaansa 50 % Partioaitan 365Klubiin kuuluvien asiakkaiden vuonna 2018 tekemistä Ympäristöbonus-ostoista. Ympäristöbonus on 1 % klubilaisten ostojen loppusummasta. Toinen puolikas vuonna 2018 kertyneistä Ympäristöbonus-varoista ohjautuu äänestyksessä kahdelle seuraavalle sijalle sijoittuneelle järjestölle.

 

 

Virhon saaman Ympäristöbonuksen suuruus on 50 625 €, jonka tuella tehdään merkittäviä koskikunnostuksia useilla vaelluskalojen asuttamilla vesistöalueilla ja näin palautetaan näitä koskialueita maisemaltaan ja ajan myötä ekologialtaan alkuperäisen kaltaiseen tilaan. Suomessa hyvin tavallisesti joista ja puroista on perattu kivet ja puunrungot pois aiemman tukinuiton sekä nykyäänkin aktiivisen maankuivatuksen vuoksi.

 

Partioaitta tarjoaa vaatteita ja varusteita ulkona liikkumiseen verkkokaupasta ja 17 myymälästä Suomessa. Partioaitan tavoitteena on edistää ulkoilua ja hyvinvointia tarjoamalla laadukkaita tuotteita. https://www.partioaitta.fi/yritys/
Partioaitta valittiin alansa vastuullisimmaksi brändiksi vuonna 2018. https://www.sb-index.com/2018-official-results-finland/

 

 

You may also like...