Virhon Vantaanjoen vesistön kunnostukset vuonna 2023

Uusi kutusoraikko ja poikaskivikko Vantaanjoen vesistön sivujoella.
Kuva: Kari Stenholm

Edellisten vuosien tapaan Virho teki runsaasti kalataloudellisia kunnostuksia Vantaanjoen vesistössä vuonna 2023.

Virhon Vantaanjoen vesistön virtavesikunnostusprojektissa työskenteli vuonna 2023 hankkeen vetäjän lisäksi 4 palkattua virtavesikunnostajaa ja osan aikaa kaksi harjoitteluaan suorittanutta opiskelijaa. Virho joutui työskentelemään ilman Leader-rahoitusta elokuun puoliväliin saakka, koska Leader-rahoituksen hakumahdollisuus oli myöhässä.

Kunnostusmateriaaleja kuljetettiin kunnostuspaikoille joulukuussa 2022 ja helmikuussa 2023. Yhteen paikkaan materiaalit kuljetettiin vasta kesällä.

Kesäkunnostukset aloitettiin huhtikuun loppupuolella ja niitä jatkettiin lokakuun alkupäiviin saakka. Joulukuussa 2023 tehtiin vielä yksi konekunnostus.

Kunnostusten talvella tehdyistä valmisteluista voi lukea täältä: https://virho.fi/virho-aloitti-vuoden-2023-vantaanjoen-vesiston-kunnostukset/.

Keväällä, kesällä ja syksyllä rakennettiin kutusoraikkoja ja poikaskivikoita, sekä tehtiin muita kalataloudellisia kunnostuksia seuraaviin kuntiin:

1. Tuusulaan rakennettiin sivujoelle vaikeasti kunnostettavaan paikkaan 44 m² kutusoraikkoja ja 8 m² poikaskivikoita. Kivillä myös suojattiin uoman reunoja eroosiolta ja luotiin sopivaa tartuntapintaa vesisammalille ja hyönteisille. Kunnostukseen käytettiin 11 m³ soraa ja 3 m³ poikaskiviä.

2. Hyvinkäälle rakennettiin pääuomaan yhteen paikkaan 36 m² kutusoraikkoja. Kunnostukseen käytettiin 12 m³ soraa. Lisäksi uoman eroosioherkkään penkkaan istutettiin pajun taimia vähentämään eroosiota ja lisäämään uoman varjostusta.

3. Hyvinkäälle rakennettiin toiseen pääuoman vaikeasti kunnostettavaan paikkaan paksuja kutusoraikkoja 55 m². Kunnostukseen käytettiin 25 m³ soraa.   

4. Nurmijärvelle rakennettiin pääuomaan vaikeasti kunnostettavaan paikkaan 24 m² kutusoraikkoja. Kunnostukseen käytettiin soraa 8 m³. Samalla huollettiin alueelle aiemmin tehtyjä kutusoraikkoja ja poistettiin uomaa pahiten tukkineita rytöpatoja.

5. Riihimäelle sivupuroon rakennettiin uusia ja paksunnettiin aiemmin tehtyjä kutusoraikkoja 15 m² ja rakennettiin 24 m² poikaskivikoita. Kivillä myös suojattiin uoman reunoja eroosiolta ja luotiin sopivaa tartuntapintaa vesisammalille ja hyönteisille. Kunnostukseen käytettiin 3 m³ soraa ja 6 m³ poikaskiviä. Samalla huollettiin alueelle aiemmin tehtyjä kutusoraikkoja ja poikaskivikoita.

6. Virhon kunnostusryhmän tekemän kunnostustyön lisäksi yksi maanomistaja teki kesällä talkootyönä kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden huoltotyötä ja lisäsi eroosiosuojauksia, sekä laajensi pienpoikashabitaattialuetta Virhon yhdellä kunnostusalueella Vantaanjoen vesistön sivujoella Vihdissä ja Lopella.

Joulukuussa 2023 tehtiin vielä yksi konekunnostus:

7. Tuusulaan rakennettiin sivujoelle kutusoraikkoja ja poikaskivikoita konekunnostuksella joulukuussa 2023. Kutusoraikkoja rakennettiin 30 m² ja poikaskivikoita 45 m². Kivillä myös suojattiin uoman reunoja eroosiolta ja luotiin sopivaa tartuntapintaa vesisammalille ja hyönteisille. Kunnostukseen käytettiin soraa 10 m³ ja poikaskiviä 15 m³.

Vantaanjoen vesistön kunnostusten tilanne kesällä: Virhon tämän vuoden kunnostukset Vantaanjoen vesistössä ovat  jo pitkällä. – Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry

Viimeinen kunnostus joulukuussa: Virhon viimeinen Vantaanjoen vesistön kunnostus vuonna 2023 – Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry

Muutamia lehtijuttuja Virhon Vantaanjoen vesistön kunnostuksista vuonna 2023:

Aamupostin aloitusjuttu: https://www.aamuposti.fi/paikalliset/5931601

Aamupostin kesäjuttu: https://www.aamuposti.fi/paikalliset/6074155?fbclid=IwAR2r-N88jvNz260wR6ehtAwgbDPI3e0KF_UrMI7fAAeO8sg4uFU3uqf8yTM

Alla linkit kahteen videoon, joissa meritaimenet kutevat lokakuussa kesällä 2023 kunnostetuilla soraikoilla:

https://www.youtube.com/watch?v=QRtM9hQcpvw

https://www.youtube.com/watch?v=E8RvEsNMl4A

Virhon Vantaanjoen vesistön kunnostuksia vuonna 2023 ovat rahallisesti tukeneet: EU Leader-rahoitus/EMO ry, Vantaanjoen kalatalousalue, Kalatalouden edistämismäärärahat/Varsinais-Suomen Ely-keskus, Nukarin ja Raalan yhteisten vesialueiden osakaskunnat, sekä useat yksityishenkilöt.

Valokuvia Virhon kunnostuksista vuonna 2023:

Kuorma-auto tuo kutusoran kunnostuspaikan lähelle, josta se kuljetetaan kauhakuormaajalla kunnostuspaikalle.
Kuva: Kari Stenholm

Kauhakuormaaja tuo soran kunnostuspaikalle.
Kuva: Kari Stenholm

Kunnostusmateriaalien kuljetusta kunnostuspaikalle kuorma-autolla ja kaivinkoneella.
Kuva: Olli Toivonen

Kutusoraikon tekoa kesällä.
Kuva: Kari Stenholm

Valmiita kutusoraikkoja.
Kuva: Kari Stenholm

Kutusoraikon tekoa köysiradan avulla.
Kuva: Kari Stenholm

Köysiradan ala-asema.
Kuva: Kari Stenholm

Vuoden 2023 viimeinen kunnostus tehtiin koneellisesti Vantaanjoen vesistön villiin sivujokeen.
Kuva: Kari Stenholm

Kaivinkone sijoittaa kutusoran osoitettuun paikkaan.
Kuva: Olli Toivonen

Virhon aiempina vuosina Vantaanjoen vesistössä tekemistä kunnostuksista voi lukea täältä: Virhon Vantaanjoen vesistön kunnostukset vuonna 2022 – Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry

Jos haluat tukea Virhon kunnostus- ja suojelutyötä Vantaanjoen vesistössä, voit tehdä lahjoituksen tämän linkin kautta: https://virho.fi/tuote/kertalahjoitus-vantaanjoen-kunnostustyohon/

Teksti: Kari Stenholm
Valokuvat: Kari Stenholm ja Olli Toivonen
Videot: Kari Stenholm

You may also like...