Virhon Vantaanjoen vesistön kunnostukset vuonna 2022

Kuva: Kari Stenholm
Kutusoraikon rakentamista kesällä
.

Edellisten vuosien tapaan Virho teki runsaasti kalataloudellisia kunnostuksia Vantaanjoen vesistössä vuonna 2022.

Virhon osittain EU Leader-rahoitetussa virtavesikunnostusprojektissa Vantaanjoen vesistössä työskenteli vuonna 2022 Leader-hankkeen vetäjän lisäksi 5 palkattua virtavesikunnostajaa.

Kunnostusmateriaaleja kuljetettiin joulukuussa (vuonna 2021) ja helmikuussa, jolloin rakennettiin myös jo kutusoraikkoja konekunnostuksella. Kesäkunnostukset aloitettiin huhtikuun loppupuolella ja niitä jatkettiin lokakuun alkupäiviin saakka.

Kunnostusten talvella tehdyistä valmisteluista voi lukea täältä: https://virho.fi/virho-aloitti-vuoden-2022-vantaanjoen-vesiston-kunnostukset/

Keväällä, kesällä ja syksyllä rakennettiin kutusoraikkoja ja poikaskivikoita, sekä tehtiin muita kalataloudellisia kunnostuksia seuraaviin kuntiin:

1. Hyvinkäällä rakennettiin talvella konekunnostuksella yhteen uomaan lisää kutusoraikkoja 75 m².

2. Vihtiin rakennettiin poikaskivikkoa 48 m².

3. Hyvinkäällä yhdestä sivujoesta poistettiin nousuesteiksi muodostuneita rytöpatoja.

4. Hyvinkäällä yhdessä sivujoessa korjattiin ja huollettiin luonnonmukaista kalatietä.

5. Nurmijärvellä rakennettiin uusia kutusoraikkoja kolmeen paikkaan yhteensä 102 m².

6. Hausjärvellä tyhjennettiin laskeutusallas.

7. Kunnostusjakson loppupuolella elo-syyskuussa huollettiin aiemmin tehtyjä kutusoraikkoja ja poikaskivikoita seuraavissa kunnissa yhteensä n. 4000 m²: Hausjärvi, Riihimäki, Hyvinkää, Nurmijärvi ja Tuusula.

8. Leader-hankkeen tekemän kunnostustyön lisäksi yksi maanomistaja teki talkootyönä kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden huoltotyötä ja lisäsi eroosiosuojauksia, sekä laajensi pienpoikashabitaattialuetta Virhon yhdellä Leader-hankkeen työmaalla Vantaanjoen sivujoella Vihdissä ja Lopella.

Virhon Vantaanjoen vesistön kunnostuksia vuonna 2022 ovat rahallisesti tukeneet: EU Leader-rahoitus/EMO ry, Vantaanjoen kalatalousalue, Kalatalouden edistämismäärärahat/Varsinais-Suomen Ely-keskus, Nukarin ja Raalan yhteisten vesialueiden osakaskunnat, sekä useat yksityishenkilöt.

Valokuvia Virhon kunnostuksista vuonna 2022:

Kuva: Olli Toivonen
Kunnostusmateriaalien kuljetusta talvella.

Kuva: Olli Toivonen
Kutusoraikon rakentamista talvella.

Kuva: Kari Stenholm
Kutusoraikon rakentamista köysiradan avulla.

Kuva: Kari Stenholm
Kutusoraikon rakentamista ämpäriketjulla.

Kuva: Kari Stenholm
Kutusoraikon rakentamista köysiradan avulla.

Kuva: Kari Stenholm
Laskeutusaltaan tyhjennystä
.

Kuva: Kari Stenholm
Valmis kutusoraikko.

Kuva: Kari Stenholm
Korjattu ja huollettu luonnonmukainen kalatie.

Videoita Virhon Vantaanjoen kunnostuksista vuonna 2022:

Kutusoraikon rakentamista köysiradan avulla: Virhon kutusoraikon rakentamista Vantaanjoen vesistöön 2022 – YouTube

Valmis kutusoraikko: Virhon kutusoraikko Vantaanjoen vesistön yläjuoksulla 2022 – YouTube

Virhon aiempina vuosina Vantaanjoen vesistössä tekemistä kunnostuksista voi lukea täältä: https://virho.fi/virhon-vantaanjoen-vesiston-kunnostukset-vuonna-2021/

Jos haluat tukea Virhon kunnostus- ja suojelutyötä Vantaanjoen vesistössä, voit tehdä lahjoituksen tämän linkin kautta: https://virho.fi/tuote/kertalahjoitus-vantaanjoen-kunnostustyohon/

Teksti ja videot: Kari Stenholm
Valokuvat: Kari Stenholm ja Olli Toivonen

You may also like...