Virhon Vantaanjoen vesistön kunnostukset vuonna 2021.

Vantaanjoen rantaniitty kesäkunnostusten aikaan.

Edellisten vuosien tapaan Virho teki runsaasti kalataloudellisia kunnostuksia Vantaanjoen vesistössä vuonna 2021.

Virhon osittain EU Leader-rahoitetussa virtavesikunnostusprojektissa Vantaanjoen vesistössä työskenteli vuonna 2021 Leader-hankkeen vetäjän lisäksi 6 palkattua virtavesikunnostajaa. Talviset valmistelut tehtiin tammi- ja helmikuussa ja varsinaiset kunnostukset aloitettiin huhtikuun loppupuolella ja niitä jatkettiin lokakuun alkupäiviin saakka. Virtavesikunnostusprojekti rakensi  vuonna 2021 Vantaanjoen vesistöön kutusoraikkoja ja poikaskivikoita seuraaviin kuntiin:

  • Vihtiin
  • Hyvinkäälle kolmeen uomaan
  • Nurmijärvelle

Kunnostusten talvisista valmisteluista voi lukea täältä: https://virho.fi/virho-aloitti-vuoden-2021-vantaanjoen-vesiston-kunnostukset/

Kevään, kesän ja syksyn aikana tehtiin seuraavat kunnostukset:

1. Vihtiin rakennettiin puuaineksella täydennettyjä poikaskivikoita 75 m², sekä eroosiosuojattiin uoman penkkoja kivillä.

2. Hyvinkäällä kunnostuksia tehtiin kolmessa eri uomassa. Yhden sivujoen latvapuroon rakennettiin kutusoraikkoja ja poikaskivikoita yhteensä 48 m². Toiseen sivujokeen rakennettiin kutusoraikkoja 48 m².  Pääuomaan rakennettiin kutusoraikkoja 24 m². 

3. Nurmijärvelle pääuomaan rakennettiin kutusoraikkoja 96 m².

4. Aiemmin rakennettuja kutusoraikkoja ja poikaskivikoita huollettiin seuraavissa kunnissa yhteensä n. 5000 m²:

  • Loppi
  • Vihti
  • Hausjärvi
  • Riihimäki
  • Hyvinkää
  • Nurmijärvi
  • Tuusula

5. Leader-hankkeen tekemän kunnostustyön lisäksi yksi maanomistaja teki talkootyönä kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden huoltotyötä ja lisäsi eroosiosuojauksia, sekä laajensi pienpoikashabitaattialuetta Virhon yhdellä Leader-hankkeen työmaalla Vantaanjoen sivujoella Vihdissä ja Lopella.

6. Myös Hyvinkään Rotariklubi teki  talkootyötä useamman henkilön voimin yhtenä päivänä Leader-hankkeen uudisrakennustyömaalla Nurmijärvellä.

Virhon Vantaanjoen vesistön kunnostuksia vuonna 2021 ovat rahallisesti tukeneet: EU Leader-rahoitus/EMO ry, Vantaanjoen kalatalousalue, Kalatalouden edistämismäärärahat/Varsinais-Suomen Ely-keskus, Riihimäen kalatalousmaksu/ Pohjois-Savon Ely-keskus, Nukarin ja Raalan yhteisten vesialueiden osakaskunnat, sekä useat yksityishenkilöt.

Valokuvia ja videoita Virhon Vantaanjoen vesistön kunnostuksista vuonna 2021:

Materiaalien kuljetusuran raivausta talvella.
Kuljetusuran aurausta.
Kunnostusmateriaalien kuljetusta kunnostuspaikoille.
Poikaskivikoiden rakentamista sivujoelle keväällä.
Kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden rakentamista sivujoen latvapurolle keväällä.
Kutusoraikkojen rakentamista sivujoelle keväällä.
Kutusoraikkojen rakentamista pääuomaan.
Kutusoraikkojen rakentamista pääuomaan köysiradan avulla kesätulvan aikaan.
Vaikka kunnostusmateriaalit kuljetettiin pääosin jo talvella, myös kesällä kunnostusmateriaaleja tuotiin yhdelle kunnostuspaikalla.
Kutusoraikkojen rakentamista köysiradan avulla.
Köysiradan ala-asema.
Kunnostettu sivujoen latvapuro.
Uusia kutusoraikkoja.
Huollettu kutusoraikko.

Video kutusoraikon rakentamisesta köysiradan avulla kesätulvan aikana: https://www.youtube.com/watch?v=TCxLW8a8Pi8

Video kutusoraikon rakentamisesta köysiradan avulla kesähelteellä minimivirtaaman aikaan: https://www.youtube.com/watch?v=6EgtGrPQhhw

Video uusista ja vanhoista kutusoraikoista: https://www.youtube.com/watch?v=FG66-CGYczI

Virhon aiempina vuosina Vantaanjoen vesistössä tekemistä kunnostuksista voi lukea täältä: https://virho.fi/virhon-vantaanjoen-kunnostukset-vuonna-2020/

Jos haluat tukea Virhon kunnostus- ja suojelutyötä Vantaanjoen vesistössä, voit tehdä lahjoituksen tämän linkin kautta: https://virho.fi/tuote/kertalahjoitus-vantaanjoen-kunnostustyohon/

Teksti, kuvat ja videot: Kari Stenholm

You may also like...