Virhon muistutus Helsingin Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostamista koskevaan lupahakemukseen

Vanhankaupunginkosken itähaara.

Helsinki hakee parhaillaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesioikeudellista lupaa Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostamiseksi.

Virhon vaatimus on ollut ja on edelleen, että Vanhankaupunginkosken länsihaaran voimalaitospato pitää purkaa ja sinne pitää rakentaa toimiva nousu- ja laskeutumisuoma, josta kalat pääsevät nousemaan terveinä 14 kunnan alueella virtaavan Vantaanjoen vesistön kutupaikoille ja vaeltamaan joesta takaisin mereen.

Parhaitenkaan onnistunut itähaaran kunnostus ei poista Vanhankaupunginkoskelta kaikkia kalojen nousu- ja laskeutumisongelmia ja lisäksi kunnostuksen järjestelyt aiheuttavat suurta tuhoa vaelluskaloille.

Helsingin lupahakemus liitteineen löytyy tästä linkistä:

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1953883

Virhon muistutus lupahakemukseen löytyy tästä linkistä:

Teksti ja kuva: Kari Stenholm

You may also like...