Virhon mielipide Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostussuunnitelmasta.

Helsingin kaupunki laatii parhaillaan suunnitelmaa Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostamiseksi. Kosken kunnostussuunnitelmaa laaditaan Helsingin kaupunginvaltuuston 11.3.2020 antamalla päätöksellä, jossa päätettiin että länsihaaran voimalaitospadon purkamisen ympäristövaikutukset selvitetään, mutta että se voidaan tehdä itähaaran kunnostuksen jälkeen.

Virhon vaatimus on ollut ja on edelleen, että Vanhankaupunginkosken länsihaaran voimalaitospato pitää purkaa ja sinne pitää rakentaa toimiva nousu- ja laskeutumisuoma, josta kalat pääsevät nousemaan terveinä 14 kunnan alueella virtaavan Vantaanjoen vesistön kutupaikoille ja vaeltamaan joesta takaisin mereen.

Helsingin laatima itähaaran tämän hetkinen kunnostussuunnitelma on ollut nähtävänä ja siihen on pyydetty mielipiteitä. Virhon mielipide löytyy tästä linkistä:

Teksti ja kuva: Kari Stenholm

You may also like...