Virho hakee koskikunnostajia ja yhdistysaktiiveja!

1) Työpaikka koskikunnostushankkeen vetäjälle

Virtavesien hoitoyhdistys on mahdollisesti saamassa EU:n Leader-rahoitusta noin kaksivuotiselle virtavesien kunnostushankkeelle. Sillä elvytetään vaelluskala- ja rapukantoja sekä yleensäkin vesistöjen tilaa yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Hanke toimii kolmen maakunnan (Häme, Varsinais-Suomi, Uusimaa) alueella ja siihen palkattaneen hankevastaavan lisäksi kymmenkunta työllistettyä tekemään käytännön vesistökunnostustöitä.

Virho hakee hankevastaavaa kyseisen Leader-projektin kokoaikaiseksi vetäjäksi hankkeen keston ajaksi. Tarkka kesto määräytyy EU-päätösten pohjalta.

Katsomme hakijoille eduksi:

-kala- tai ympäristöalan korkeakoulututkinnon

-kokemuksen hankehallinnoinnista ja rahoitushakemuksien teosta sekä palkkatukijärjestelmän tuntemus

-näytöt tuloksellisista koskikunnostuksista

-kokemuksen vastaavista kala- ja vesienhoidollista toimenpiteistä (virtavedet, kosteikot, kalaportaat) sekä sähkökoekalastuksista

-menestyksellisen toimimisen esimiesasemassa

-vuorovaikutustaidot mm. vesienomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa

-aloitteellisuus viestiä jatkuvasti hankkeen etenemisestä mediassa ja Virhon hallitukselle

-tuntemuksen hankkeen kohdealueiden virtavesistä (Vantaanjoki, Karjaanjoki ja Uskelanjoki)

Tehtävässä oma auto on välttämätön. Palkka on noin 2650 € kk. Toimi täytetään mahdollisimman pian ja hakemukset tulee lähettää viimeistään 1.12.2020 osoitteeseen esa.lehtinen@virho.fi. Mahdolliset lisätiedustelut Esa Lehtiselle sähköpostitse tai puhelimitse 040 532 8830.

2) Paikkoja virtavesiaktiiveille vapaaehtoispohjalta

Haemme toimintaamme mukaan lisää myös ”yhdistysaktiiveja” lähinnä vapaaehtoispohjalta. Jos koet jokiluonto-, kala- yms. asiat itsellesi läheiseksi ja haluaisit toimia yhdistyksen aktiivina taustajoukoissa, niin sellaisia otetaan mielellään mukaan toimintaan. Voit halutessasi toimia esimerkiksi puro- tai jokivastaavana, tukea viestintäämme tai asiantuntijalausuntojamme, myötävaikuttaa yhdistyksen hallituksen toimintaan tai muuta vastaavaa.

Virtavesien ja kalakantojen luonnonmukainen elvytys on kovassa nosteessa koko Suomessa ja uudet voimavarat ja käsiparit ovat kovin tervetulleita! Lähetä meille vapaamuotoinen ilmoitus kiinnostuksestasi esimerkiksi sähköpostiviestinä (esa.lehtinen@virho.fi) ja voimme sitten tarvittaessa keskustella jatkosta. Kiitos!

3) Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry, elvyttää ja kunnostaa virtavesiä & toimii kestävien kalakantojen puolesta Suomessa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Olemme elvyttäneet Suomessa jo satoja puro- ja koskikohteita. Toimimme korostetusti yhteistyössä viranomaisten, vedenomistajien sekä ympäristö- ja muiden kala-alojen asiantuntijoiden kanssa.

Yhdistyksen kotisivu on www.virho.fi, facebook-sivu https://www.facebook.com/Virho/ ja twitter-tili @Virhory sekä Instagram-tili @virho_ry

You may also like...