Virho aloitti vuoden 2023 Vantaanjoen vesistön kunnostukset.

Kuva: Kari Stenholm
Kunnostusmateriaaleja on kuljetettu kunnostuspaikkojen viereen joulukuusta 2022 alkaen.

Virho kunnostaa tänä vuonna perinteiseen tapaan Vantaanjoen vesistöä virtavesikunnostusprojektilla ja talkoilla n. 6 kuukauden ajan keväällä, kesällä ja syksyllä, mutta kunnostusten valmisteluja ja materiaalien kuljetusta on tehty paljon jo ennen varsinaista kunnostusjaksoa.

Virtavesikunnostusprojektissa työskentelee hankkeen vetäjä ympäri vuoden ja viisi virtavesikunnostajaa n. 6 kuukauden ajan. Työmailla työskentelee toisinaan myös talkootyöntekijöitä ja harjoitteluaan suorittavia opiskelijoita.

Tämän vuoden Vantaanjoen vesistön kunnostukset  aloitettiin jo viime vuoden puolella joulukuussa materiaalien kuljetuksella yhdelle kunnostuspaikalle.

Tänä vuonna helmikuussa kuljetettiin materiaaleja kolmelle kunnostuspaikalle.

Kunnostusmateriaaleja kuljetetaan kesällä vielä yhdelle kunnostuspaikalle.

Tänä talvena riittävän kantavaa routaa on ollut melko vähän, mutta sopivia pakkasjaksoja odotellen lumesta auratut urat saatiin lopulta jäätymään kantaviksi raskaille ajoneuvoille ja koneille.

Virtavesikunnostusprojektin virtavesikunnostajat aloittavat viikolla 16 kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden rakentamisen niillä alueilla, joilla ei ole viime syksynä kudettuja kutusoraikkoja.

Viime syksynä kudettujen soraikkojen alueelle siirrytään vasta myöhemmin kesällä, kun tänä vuonna syntyvien ja touko-kesäkuun vaihteessa uimaan lähtevien taimenen poikasten uimataito on kehittynyt niin hyväksi, että ne pystyvät väistämään kahlaajaa.

Virho rakentaa tänä vuonna Vantaanjoen vesistöön kutusoraikkoja ja poikaskivikoita, sekä tekee muita kalataloudellisia kunnostuksia seuraaviin kuntiin:

– Tuusulaan rakennetaan sivujokeen lisää kutusoraikkoja ja poikaskivikoita

– Hyvinkäälle rakennetaan kahteen paikkaan lisää kutusoraikkoja

– Nurmijärvelle rakennetaan lisää kutusoraikkoja yhteen paikkaan

– Riihimäelle rakennetaan sivupuroon lisää kutusoraikkoja ja poikaskivikoita     

– Kunnostusjakson loppupuolella elo-syyskuussa huolletaan aiemmin tehtyjä kutusoraikkoja ja poikaskivikoita tarpeen ja ehtimisen mukaan useissa kunnissa

Valokuvia tänä talvena tehdyistä materiaalien kuljetuksista:

Kuva: Kari Stenholm
Sora kuljetetaan kuorma-autolla niin pitkälle maastoon kuin mahdollista
.

Kuva: Kari Stenholm
Kauhakuormaajalla kunnostusmateriaalit kuljetetaan aurattua uraa pitkin niin lähelle kunnostuspaikkaa kuin mahdollista.

Kuva: Kari Stenholm
Kutusoraikkoja rakennetaan muun muassa tälle alueelle.

Kuva: Kari Stenholm
Kunnostusmateriaalit odottavat kunnostuspaikkojen lähellä.

Kuva: Olli Toivonen
Tällä työmaalla kutusora ja poikaskivikkokivet annosteltiin kaivinkoneella 12 kunnostuspaikalle yläjuoksun meritaimenpuron varrelle.

Kuva: Kari Stenholm
Kutusora ja poikaskivikkokivet annosteltuna kunnostuspaikan viereen.

Kuva: Kari Stenholm
Kutusora ja poikaskivikkokivet annosteltuna kunnostuspaikan viereen.

Kuva: Olli Toivonen
Tällä työmaalla sora-auto purkaa sorakuorman kapealle auratulle uralle, josta kauhakuormaaja kuljettaa soran kunnostuspaikan viereen.

Kuva: Olli Toivonen
Kauhakuormaaja on tuonut kutusoran sora-auton purkupaikalta kunnostuspaikan viereen.

Kuva: Kari Stenholm
Sora odottaa kunnostuspaikan vierellä.

Kuva: Kari Stenholm
Lokakuussa Suomenlahden meritaimenet ja Vantaanjoen vesistön paikalliset taimenet kutevat sekä Virhon uusilla että vanhoilla kutusoraikoilla.

Virhon aiempien vuosien Vantaanjoen vesistön kunnostuksista voi lukea täältä:

Virhon Vantaanjoen vesistön kunnostukset vuonna 2022 – Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry

Virho suojelee ja kunnostaa koko Vantaanjoen vesistöä. Kunnostuksia ei tehdä pelkästään tietyssä vesistön osassa tai tietyssä kunnassa, vaan siellä missä saadaan paras mahdollinen hyöty koko Vantaanjoen vesistön elvyttämisen kannalta. Yli 20 vuoden aikana Virho on kunnostanut 14 kunnan alueella virtaavaa Vantaanjoen vesistöä 10 kunnan alueella.

Vantaanjoen vesistö on jo elvytetty Suomenlahden parhaaksi taimenvesistöksi, mutta isoja ongelmia on edelleen jäljellä ja kunnostettavaakin riittää vuosikymmeniksi eteenpäin.

Jos haluat tukea Virhon kunnostus- ja suojelutyötä Vantaanjoen vesistössä, voit tehdä lahjoituksen tämän linkin kautta:

Kertalahjoitus Vantaanjoen kunnostukseen – Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry

Teksti: Kari Stenholm
Kuvat: Kari Stenholm ja Olli Toivonen

You may also like...