Virho aloitti vuoden 2022 Vantaanjoen vesistön kunnostukset

Kuva: Kari Stenholm
Yläjuoksun sivujoki tulvassa 13.4.2022.

Virho kunnostaa tänä vuonna perinteiseen tapaan Vantaanjoen vesistöä osittain Leader-rahoitetulla virtavesikunnostusprojektilla ja talkoilla n. 6 kuukauden ajan. Virtavesikunnostusprojektissa työskentelee hankkeen vetäjä ympäri vuoden ja viisi virtavesikunnostajaa n. 6 kuukauden ajan.

Tämän vuoden Vantaanjoen vesistön kunnostukset  aloitettiin hyvän routatilanteen takia jo viime vuoden puolella joulukuussa materiaalien kuljetuksella useille kunnostuspaikoille.

Tänä vuonna helmikuussa kuljetettiin materiaaleja yhdelle paikalle, jossa konekunnostuksella rakennettiin myös kutusoraikkoja, joiden viimeistelytyö tehdään ensi kesänä käsityönä.

Kunnostusmateriaaleja kuljetetaan kesällä vielä yhdelle kunnostuspaikalle.

Menneenä talvena routasyvyys oli hyvä ja kuljetusurat olivat hyvin kantavia ilman urien aurausta ja odottelua, että pakkanen jäädyttää auratun uran. Helmikuun kuljetuksessa ja konekunnostuksessa jouduttiin kuitenkin auraamaan kulku-urat syvään lumeen, jotta kunnostusmateriaalit saatiin kuljetettua kunnostuspaikalle.

Kuva: Olli Toivonen
Poikaskivikkokiviä kuljetettiin viime vuoden joulukuussa.
Kuva: Olli Toivonen
Kivet kuljetettiin mahdollisimman lähelle kunnostuspaikkaa etukuormaajatraktorilla.
Kuva: Olli Toivonen
Kutusoraa kuljetettiin viime vuoden joulukuussa.
Kuva: Olli Toivonen
Tämän vuoden helmikuussa rakennettiin jo konekunnostuksella kutusoraikkoja, jotka viimeistellään käsityönä ensi kesänä.
Kuva: Kari Stenholm
Pääosin kunnostusmateriaalit odottavat uomien rannoilla.

Virtavesikunnostusprojektin virtavesikunnostajat aloittavat kunnostustyöt viikolla 16 yhden kunnostuskohteen materiaalien siirroilla kunnostuspaikoille. Kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden rakentaminen aloitetaan toukokuussa niillä alueilla, joilla ei ole viime syksynä kudettuja kutusoraikkoja.

Viime syksynä kudettujen soraikkojen alueelle siirrytään vasta myöhemmin kesällä, kun tänä vuonna syntyvien ja touko-kesäkuun vaihteessa uimaan lähtevien taimenen poikasten uimataito on kehittynyt niin hyväksi, että ne pystyvät väistämään kahlaajaa.

Virho rakentaa tänä vuonna Vantaanjoen vesistöön kutusoraikkoja ja poikaskivikoita, sekä tekee muita kalataloudellisia kunnostuksia seuraaviin kuntiin:

– Vihdissä rakennetaan lisää poikaskivikoita

– Hausjärvellä tyhjennetään laskeutusallas

– Hyvinkäällä rakennetaan yhteen uomaan lisää kutusoraikkoja, yhdestä sivujoesta poistetaan nousuesteiksi muodostuneita rytöpatoja ja yhdessä sivujoessa huolletaan luonnonmukaista kalatietä

– Nurmijärvellä rakennetaan uusia kutusoraikkoja kolmeen paikkaan       

– Kunnostusjakson loppupuolella elo-syyskuussa huolletaan aiemmin tehtyjä kutusoraikkoja ja poikaskivikoita tarpeen ja ehtimisen mukaan useissa kunnissa.

Kuva: Kari Stenholm
Lokakuussa Suomenlahden meritaimenet ja Vantaanjoen vesistön paikalliset taimenet kutevat Virhon uusilla ja vanhoilla kutusoraikoilla.

Virhon aiempien vuosien Vantaanjoen vesistön kunnostuksista voi lukea täältä: https://virho.fi/virhon-vantaanjoen-vesiston-kunnostukset-vuonna-2021/

Virho suojelee ja kunnostaa koko Vantaanjoen vesistöä. Kunnostuksia ei tehdä pelkästään tietyssä vesistön osassa tai tietyssä kunnassa, vaan siellä missä saadaan paras mahdollinen hyöty koko Vantaanjoen vesistön elvyttämisen kannalta. Vuosien mittaan Virho on kunnostanut 14 kunnan alueella virtaavaa Vantaanjoen vesistöä 10 kunnan alueella.

Vantaanjoen vesistö on jo elvytetty Suomenlahden parhaaksi taimenvesistöksi, mutta isoja ongelmia on edelleen jäljellä ja kunnostettavaakin riittää vuosikymmeniksi eteenpäin.

Jos haluat tukea Virhon kunnostus- ja suojelutyötä Vantaanjoen vesistössä, voit tehdä lahjoituksen tämän linkin kautta:https://virho.fi/tuote/kertalahjoitus-vantaanjoen-kunnostustyohon/

Teksti: Kari Stenholm
Kuvat: Olli Toivonen ja Kari Stenholm

You may also like...