Virho aloitti vuoden 2021 Vantaanjoen vesistön kunnostukset

Kevät on tullut Vantaanjoen vesistöön.

Virho aloitti perinteiset Vantaanjoen vesistön kunnostukset helmikuussa ja maaliskuussa tehdyillä kunnostusmateriaalien kuljetuksilla. Talven kuljetukset on nyt tehty, mutta toukokuussa kutusoraa ja poikaskivikkokiviä kuljetetaan vielä yhteen paikkaan ja kesällä kutusoraa kahteen paikkaan.

Menneenä talvena oli paljon lunta, jonka painosta paljon puita ja pensaita oli kaatunut tai kallistunut kuljetusurille. Aluksi raivattiin kuljetusurille kaatuneet ja kallistuneet  puut pois ja sen jälkeen urilta aurattiin lumi pois ja urat jätettiin jäätymään. Kun urat olivat jäätyneet kantaviksi, kunnostusmateriaalit, kutusora ja poikaskivikkokivet, kuljetettiin kuorma-autolla jäätynyttä uraa pitkin niin pitkälle maastoon kuin mahdollista ja siitä vielä pitemmälle etukuormaajatraktorilla.

Ensin kuljetusurilta raivattiin kaatuneet ja kallistuneet puut ja pensaat.
Sitten kuljetusurat aurattiin.
Auratut kuljetusurat jätettiin jäätymään kunnostusmateriaalien kuljetusta kantaviksi.
Kunnostusmateriaalit kuljetettiin etukuormaajatraktorilla jäätynyttä ajouraa pitkin.
Kunnostusmateriaalit kuljetetettiin kunnostuspaikkojen lähelle.

Varsinainen kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden rakentaminen aloitetaan huhtikuussa viikolla 16 niillä alueilla, joilla ei ole viime syksynä kudettuja kutusoraikkoja.

Viime syksynä kudettujen soraikkojen alueelle siirrytään vasta myöhemmin kesällä, kun tänä vuonna syntyvien ja touko-kesäkuun vaihteessa uimaan lähtevien taimenen poikasten uimataito on kehittynyt niin hyväksi, että ne pystyvät väistämään kahlaajaa.

Kunnostusmateriaalit odottavat nyt kunnostuspaikkojen lähellä.
Tästä sorasta rakennetaan kutusoraikkoja yläjuoksun meritaimenpuroon.

Virho suojelee ja kunnostaa koko Vantaanjoen vesistöä. Kunnostuksia ei tehdä pelkästään tietyssä vesistön osassa tai tietyssä kunnassa, vaan siellä missä saadaan paras mahdollinen hyöty koko Vantaanjoen vesistön elvyttämisen kannalta. Vuosien mittaan Virho on kunnostanut 14 kunnan alueella virtaavaa Vantaanjoen vesistöä 10 kunnan alueella.

Vantaanjoen vesistö on jo elvytetty Suomenlahden parhaaksi taimenvesistöksi, mutta isoja ongelmia on edelleen paljon jäljellä ja kunnostettavaakin riittää vuosikymmeniksi eteenpäin.

Virhon virtavesikunnostusprojekti rakentaa tänä vuonna Vantaanjoen vesistöön kutusoraikkoja ja poikaskivikoita seuraaviin kuntiin:

  • Vihtiin
  • Hyvinkäälle kolmeen eri uomaan
  • Nurmijärvelle

Kunnostuskauden jälkimmäisellä puoliskolla huolletaan aiempina vuosina rakennettuja kutuoraikkoja monien kuntien alueella. Kunnostuksia ja huoltotöitä jatketaan syyskuun loppuun saakka. Taimenen kutu alkaa lokakuussa.

Lokakuussa Suomenlahden meritaimenet ja Vantaanjoen vesistön paikalliset taimenet kutevat sekä uusilla että vanhoilla kutusoraikoilla.

Virhon aiempi Leader-rahoitus loppui viime vuoden lopussa, mutta uutta rahoitusta tälle ja ensi vuodelle on haettu. Rahoitushakemus on edennyt hakuprosessissa hyvin, mutta lopullista rahoituspäätöstä vielä odotellaan.

Virhon aiempien vuosien Vantaanjoen vesistön kunnostuksista voi lukea täältä: https://virho.fi/virhon-vantaanjoen-kunnostukset-vuonna-2020/

Teksti ja kuvat: Kari Stenholm

You may also like...