Talkookalenteri 2019

Virhon talkootoiminnalla on pitkät perinteet

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry (Virho) on järjestänyt virtavesitalkoita 90-luvulta lähtien.
Kaikilla on mahdollisuus tänäkin vuonna tulla talkoilemaan ja parantamaan elinympäristöjä monille eliölajeille hyönteisistä vaelluskaloihin kuten taimenelle ja nahkiaiselle sekä tekemään muita vesiensuojelullisia toimenpiteitä kuten eroosiosuojauksia.

Virho vastaa talkoomateriaaleista ja työkaluista sekä talkoolaisten muonittamisesta sekä vakuuttamisesta. Talkoovarusteiksi suosittelemme sään mukaista vaatetusta sekä saappaita.

 

Virhon EU:n LEADER-rahoitusohjelman rahoittama hanke tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden tehdä virtavesikunnostustyötä talkoilla hankkeen eri kohteilla. Jatkuva talkoomahdollisuus on hankkeen kunnostuskohteilla kesäkuusta lokakuuhun sen mukaan missä kohteessa kunnostukset ovat käynnissä. Kohteet ovat Karjaanjoen ja Vantaanjoen sekä mahdollisesti myöhemmin syksyllä Uskelanjoen alueilla. Aikataulu- ja muita tietoja saa hankevastaava Olli Toivoselta, gsm 050 330 7739, sposti ollitoivonen9(at)hotmail.com

Vihtijoella on talkoot sunnuntaina 18.8.2019 alkaen klo 10. Kokoontuminen Haimoontien ja Kraatarinkoskentien risteyksessä. Talkoissa tehdään täsmätyönä etenkin kutusoraikkoja konekunnostetuille koskiosuuksille. Alueelle on vastikään lisäksi rakennettu 3 kosteikkoa vedenpuhdistustarkoituksiin ja kiinnostuneet voivat myös tutustua näihin. Ilmoittautumiset markus.penttinen10@gmail.com puh: 0407728861

Mustapurolla Itä-Helsingissä kunnostustalkoot järjestetään lauantaina 24.8. klo 10 alkaen klo 10.00. Talkoissa rakennetaan eroosiosuojauksia ja lisätään suojapaikkoja kaloille. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Jouni Simola, gsm. 040 710 8697, sposti. jouni.simola(at)virho.fi

Mellunkylänpurolla talkoot järjestetään lauantaina 31.8. klo 10 lähtien Länsimäentien varrella yhteistyössä Suomenlahden uistelijoiden kanssa. Työtä jatketaan viime vuosina aloitetulla alueella. Eroosiolle herkkiä puron penkkoja tuetaan ja parannetaan kalojen kulkumahdollisuuksia ja monipuolistetaan puromaisemaa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: jouni.simola(at)virho.fi

Mellunkylänpurolla toiset talkoot järjestetään lauantaina 7.9. klo 10.00 lähtien. Länsimäentien varrella yhteistyössä Sparta Consulting Oy:n kanssa. Työtä jatketaan viime vuosina kunnostetulla alueella Länsimäentien varrella. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: jouni.simola(at)virho.fi

Haaganpuron keskuspuiston osuudella talkoillaan lauantaina 21.9. klo 10.00. Talkoissa rakennetaan muun muassa kutusoraikkoja. Tarkempi paikka ja suunnitelma ilmoitetaan lähempänä talkoopäivää haaganpuro.fi- ja Haaganpuron Facebook-sivuilla. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Atte Sjövall, atte.sjovall(at)helsinki.fi, gsm. 044 576 1393

Mätäjoella talkoillaan lauantaina 28.9. klo 10.00 alkaen. Jokiuomaa kunnostetaan kahdessa kohteessa Pitäjänmäen Talissa ja Kaarelassa. Helsingin perhokalastajat ry vastaa Talin talkoista. Talin talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille, joka antaa myös lisätietoja, gsm. 050 556 7214, sposti. pekka.lindblad(at)kolumbus.fi

Kaarelanjoki-hanke vastaa Kaarelan talkoista. Lisätietoja ja ilmoittautumisia Kaarelaan kerää Mikael A. Manninen, gsm. 040 580 0402, sposti. mikael.manninen(at)gmail.com.

Espoon Lukupurolla talkoillaan lauantaina 5.10. klo 10.00 alkaen. Ojaksi kaivettua uomaa palautetaan puromaiseksi kiveämällä ja soraistamalla. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Olli Varhimo, gsm. 040 539 6663, sposti. olli.varhimo(at)gmail.com

Vantaan Purotalkkarit järjestää talkoot:

  • 25.7.2019 klo 17.00 Kylmäojalla, kokoontumispaikka on Virmajuurenpolun matonpesupaikka.
  • 30.7.2019 klo 17.00 Vantaankosken niskalla.

 

You may also like...