Rapala ja Virho yhteistyöhön

Perinteikäs Suomalainen ja maailman tunnetuin kalastusvälinebrändi Rapala osana laajempaa Do Good -vastuullisuusohjelmaansa haluaa systemaattisemmin tehdä työtä vesiluonnon hyväksi. Luonnon puolesta pidempiaikaisesti toimineen Rapala-rahaston ohella kumppanuus Virhon kanssa vuonna 2024 tukee niin Rapalan kuin Virhon tavoitteita virtavesiluonnon kalakantojen ja yleisen ekologisen tilan parantamiseksi. Kumppanuuteen sisältyy Rapalan henkilöstön yhdessä virholaisten kanssa tekemää kunnostustyötä vedenlaadulta hyvällä Etelä-Suomalaisella joella, jossa on välitön potentiaali taimenkannan parantamiseksi kalataloudellisella uomakunnostuksella. Kunnostuksesta hyötyvät myös muut lajiryhmät kuten hyönteiset ja vesikasvit, jotka saavat lisää elinympäristöjä.

Kunniakirjan luovutustilaisuudessa Rapalan pääkonttorilla kuvassa vasemmalta alkaen Rapalan Senior Sustainability Manager Lilli Saarinen ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Tuomo Leino sekä Virhon Jouni Simola. Kuva, Antti Mustonen


Kumppanuudella Virho pyrkii lisäämään tietoutta virtavesien ja vaelluskalojen ekologiasta tukemalla Rapalan ulkoistakin viestintää yhteistyön tuloksista. Vedenalaisen luonnon tarkastelumahdollisuuksia kunnostuspäivän ohella Rapalan henkilöstölle tarjoutuu taimenen syksyisissä tutkimuksellisessa sähkökoekalastus- ja taimenen kututarkkailutapahtumissa. Sähkökoekalastuksessa saadaan tietoa ko. vakiotutkimuskoelan kalakannan kokonaisrakenteesta eri ikäisten taimenten esiintyvyyden lisäksi. Vuosittain tutkimalla sama koeala muuttamatta tutkimusmetodia saadaan tietoa kohteen kehitystrendistä.

Kuva, Antti MustonenKumppanuus on Virholle taloudellisestikin merkittävä vuonna 2024. Tyypillisesti Virholla kulut syntyvät ennen kuin vastaava tulo saadaan julkisrahoitteisista hankkeista, joista tulee merkittävä osa Virhon toiminnan rahoituksesta. Hankkeiden rahoitukseen sisältyy omarahoitusosuuttakin, jota Virho kattaa kumppanuuksilla. Rapalan 12 000 € tuki Virholle vuonna 2024 olennaisesti vaikuttaa Virhon käyttöpääoman lisäykseen.
Muutkin kumppanuudet https://virho.fi/kumppanit/ ja Virholle lahjoittaneet yhteisöt sekä yleisöltä saatavat lahjoitustuotot https://virho.fi/lahjoita-virholle/ ovat ensiarvoisia toiminnan jatkuvuudelle. Yhdistyksen hallinnon kulut ovat ainoastaan 4 % kokonaiskuluista.

Rapalan ja Virhon kumppanuudesta lisää medioissa:
Rapala VMC puolustaa entistä tarmokkaammin vesiluontoa – ”Perfect match” löytyi taimenen pelastajan kanssa | Kauppalehti
metsastysjakalastus.fi/rapala-vmc-ja-virho-yhteistyohon-uutta-tukea-kotimaiselle-virtavesityolle/

You may also like...