Mitä vesienhoidon toimenpideohjelmaan 2022-27?

ELY-keskuksilla on meneillään lausuntokierros niiden laatimista vesienhoidon toimenpideohjelmista. Niissä käsitellään laajasti, mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä. Tässä Virhon lausunto ensimmäisenä Uudenmaan...

Tampereen Vuohenojan pohjoinen haara ei sovellu toutaimen lisääntymiseen

Tampereen Vuohenojaa suunnitellaan toutaimen lisääntymisalueeksi. https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/puistot-ja-viheralueet/suunnitelmat/nahtavilla-olevat-suunnitelmat.html Vuohenojassa kulkee tulva-ajan ulkopuolella lähinnä viileää lähdevettä, joka ei sovellu toutaimen lisääntymiseen. Lämpötila ei...

Kuusamon Kuusinkijoen voimalan käytölle roti ja se pian purkuun

Lapin ELY-keskus kalatalousviranomaisena, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus valtion valvontaviranomaisena ja Kuusamon kaupunki ovat toimittaneet aluehallintovirastolle hakemuksen Kuusinkijoen Myllykosken voimalaitoksen rakentamisluvan säännöstelyä koskevan...